ინვესტორები იმედოვნებენ რომ იანვარი იქნება ძლიერი თვე, და რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია აქციების აღსადგენად. ძირითადად კი აქციები რომელიც ტექნოლოგიურ

კატეგორიას მიეკუთვნებიან. წინა წლის გაყიდვებმა ძირითადი დარტყმა მიაყენეს მოცემულ სექტორს, ვინაიდან შენელებული ეკონომიკა და ინფლაცია არის დიდი წინაღობა აქციების ზრდადი ტენდეციისთვის. ინვესტორები იმედოვნებენ რომ გასული წლის ქარბუქები, 2023 წლისთვის გადაივლის.

ეხლა ჩვენ ვუყურებთ ყველაზე მნიუშვნელოვან გრაფიკს საფონდო ინდექსების კატეგორიიდან, რომ გავიგოთ რა შეიძლება მოხდეს უახლოეს თვეებში.

ქვევით მოცემულია First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (NASDAQ: QQEW ) ფონდის გრაფიკი.  ჩვენ ვხედავთ რომ მიუხედავად ძლიერი გაყიდვებისა QQEW მაინც აკავებდა თავის მხარდაჭერის ზონას არხში. 

ამ პატარა დაღმასვლამ ხელი შეუწყო ძალიან ძლიერ ხარების მოდელს საფონდო ბაზარზე: ამოტრიალებული თავი და მხრები. რეალურ დროს ფასი ტესტავს ტრენდის ხაზს. იგი გახდება ხარების საწყისი თუკი მოხდება გარღვევა.

ტექნიკური გარღვევა ასევე გახდება ძალიან ოფტიმალური ბაზრისათვის და ზოგადად ეკონომიკისთვის.

კოტირებები

ყველაზე წაკითხვადი

  • კვირა

  • ყველა

  • თვე

Sidebar 1