რისკები და პასუხისმგებლობა: ეს ვებგვერდი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს  საგანმანათლებლო სერვის ან შედეგების სრულ აღწერას. ეს საიტი არანაირად არ არის შესათავაზებელი პორტალი ფასიანი ქაღალდების ან საინვესტიციო საკონსულტაციო მომსახურების ყიდვა გაყიდვის შესახებ.

შესახებ. ინფორმაცია მოცემულ საიტზე, იქნება როგორც, სტატიების სახით, ისე ნებისმიერი სხვა მოდულით რომელიც ეხება სავაჭრო ბაზრებს ან სხვა ფინანსურ ინდუსტრიალურ ობიექტებს, წყაროები, რომლებიც ჩვენს პლატფორმაზე თავსდება არის საერთაშორისო ფინანსური მედიის რეცენზიით, შესაბამისად მის ავთენტურობაზე შევიძლია ვისაუბროთ როგორც სანდო მომწოდებელზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას ამ ინფორმაციის დროულობის ან სიზუსტის შესახებ. . . ამ ვებსაიტზე არაფერი არ უნდა იქნას გაგებული ისე თითქოს ჩვენ ვიძლევით რეკომენდაციას, რომელი ფასიანი ქაღალდი ყიდით ან გაყიდოთ, სად დააბანდოთ ინვესტიცია და ა.შ.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ზარალზე ან შეცდომებზე რომელიც მხოლოდ თქვენი ქმედებებიდან არის გამომდინარე, ინფორმაციის დამუშვება ინდივიდუალური აქტია და იგი არის მხოლოდ სუბიექტური.

არ არსებობს გარანტიები სიზუსტის, რომელიმე კომპანიის განაცხადის და პროგნოზის სისრულის ან შედეგების შესახებ, რომლებიც მიღებულ იქნა ამ ან ნებისმიერ "განცხადებულ ვებსაიტზე" გამოქვეყნებული ნებისმიერი ინფორმატორისგან.

ამ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის გამიზნული რაიმე შეთავაზების, მოთხოვნის, შუამდგომლობის ან ვალდებულების შეძენის, გამოწერის, მიწოდების ან გაყიდვის რაიმე ფასიანი ქაღალდების, სერვისების ან პროდუქტების ან რაიმე რეკომენდაციის მიწოდებისთვის, რომელსაც ამ საიტის ვიზიტორები უნდა დაეყრდნონ ფინანსური გადაწყვეტილებებისათვის, ფასიან ქაღალდებს, ინვესტიციები ან სხვა რჩევა გადაწყვეტილების მიღება. ამ საიტის ვიზიტორებს ვურჩევთ, რომ მოიძიონ ინდივიდუალური პირადი კონსულტანტი, ფინანსური, იურიდიული და სხვა მრჩევლელი, სანამ რაიმე საინვესტიციო გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ ან შეიძენე, ფასიან ქაღალდებს ან მოახდენენ ინვესტირებას ამათუიმ ინსტრუმენტზე დარწმუნდით რომ თქვენი კაპიტალისთვის არის მაქსიმალური უსაფრთხო.

InfoTrader-არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენს ქმედებებზე!